Wales Senedd election 2021 | Etholiad Senedd Cymru 2021

The next Welsh government should make the health and wellbeing of children a national priority.

Dylai llywodraeth nesaf Cymru wneud iechyd a lles plant yn flaenoriaeth genedlaethol.

Our manifesto for child health in Wales | Ein maniffesto ar gyfer iechyd plant yng Nghymru

We call upon the next Welsh Government to take action across three main areas: reduce child health inequalities; prioritise public health, prevention and early intervention; and build and strengthen children's services.

Rydym yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i weithredu ar draws tri phrif faes: lleihau anghydraddoldebau iechyd plant; blaenoriaethu iechyd cyhoeddus, atal ac ymyrraeth gynnar; ac adeiladu a chryfhau gwasanaethau plant.